Restauratie en gebruiksverbetering Rijksmonument aan de Maliebaan

Na jarenlang gebruik als kantoor wordt het pand weer bewoonbaar gemaakt!

Villa aan de Maliebaan

In particulier opdrachtgeverschap stelt 1meter98 het volledige restauratie- en renovatieplan op voor dit Rijksmonument te Utrecht.

1meter98 werkte aan

Restauratie / Ontwerp / Tekenwerk / Detaillering / Werktekeningen / Aanvraag monumentenvergunning / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Landgoed / Rijksmonument / Duurzaam / Natuurlijke materialen

Restauratie

Dit zeer bijzondere Rijksmonument aan de Maliebaan te Utrecht is ontworpen door J.W. van Lunteren in 1902 in overgangsarchitectuur met Jugendstill en Empire kenmerken in het interieur. Het is daarnaast van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een ensemble van een met statige herenhuizen ingevulde straatwand aan de Maliebaan. Burgemeester Reiger heeft het pand ooit bewoond. De laatste eigenaar was de Rijksgebouwendienst die het als kantoorvilla heeft ingericht en zonder vergunning onzorgvuldige aanpassingen heeft uitgevoerd.

Ontwerp

Voor onze opdrachtgever stellen we een restauratie en renovatieplan op, met als uitgangspunt het verbeteren van het comfort en het geschikt maken van het pand voor bewoning van een modern gezin. Het betreft gebruiksverbeteringen van de verschillende verdiepingen, vernieuwing van sanitair en keuken, het beleefbaar maken van de prachtige kap en herinrichting van het terras. Daarnaast is het streven om de rijke interieurafwerkingen te behouden en middels juiste kleurstellingen en restauraties beter tot hun recht te laten komen. De plannen worden momenteel ontwikkeld.