Restauratie en nieuwbouw aan de Durgerdammergouw 35

Nieuw leven in onbeschermd monument.

Woonhuis te Amsterdam

In particulier opdrachtgeverschap heeft 1meter98 het volledige renovatie- en nieuwbouwplan opgesteld voor dit karakteristieke woonhuis.

1meter98 werkte aan

Renovatie / Ontwerp / Tekenwerk / Detaillering / Advies installaties / Aanvraag vergunning / Aanbesteding / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Funderingsherstel / Behoud karakteristiek pand zijnde niet-monument / Amsterdam-Noord

Restauratie

Nadat we voor de buren een nieuwbouw achter het bestaande pand hadden ontworpen werden we door deze familie gevraagd ook voor hen een plan voor verbouw en uitbreiding van hun dubbele woonhuis te ontwerpen. We konden zo het hek overstappen en nieuwe plannen maken, erg leuk! Met name omdat de twee oorspronkelijke panden als zusterpanden zijn gebouwd aan de Durgerdammergouw: ze zijn hier naartoe verplaatst vanaf hun oorspronkelijke plek aan het Goudriaankanaal, waar ze moesten wijken voor verbreding. De panden zijn niet beschermd, maar in onze ogen zeker monumentwaardig. Een voorganger van ons stelde sloop van het voorhuis en vervangende nieuwbouw voor, gelukkig bleek dit te duur.

Ontwerp

Onze belangrijkste insteek is dan ook het behoud van het oude, zeer bouwvallige, voorhuis. Een nieuwe fundering, nieuwe hoofddraagconstuctie en nieuwe kap moeten het huis weer een lange toekomst bezorgen. De gevels en kozijnen blijven alle behouden, de latere houten betimmering op de voorgevel wordt verwijderd. De nieuwe kap wordt doorgetrokken over een nieuw tussenlid tot tegen het achterhuis, zodat we een dubbel woonhuis krijgen waarin de sferen van het oude voorhuis en die van het nieuwe achterhuis een spannende twee-eenheid gaan vormen. Het werk is in uitvoering!